نخستین ایرانی فاتح اورست کیست 

نخستین ایرانی که موفق به فتح قله اورست شد کیست 

جواب سوال مسابقه خندوانه 12 شهريور 94 


پاسخ سوال پيامکي 12 شهريور خندوانه 


سوال پیامکی خندوانه 12 شهریور 94 


اولین ایرانی که موفق به فتح قله اورست شد کیست؟ 1-هومن آپرین 2- جلال چشمه قصابانی

اولین ایرانی که موفق به فتح قله اورست شد کیست؟ 


1- هومن آپرین 

2- جلال چشمه قصابانی جواب صحیح : هومن آپرین 


با ارسال گزينه مورد نظر تا ساعت 6 عصر فردا به شماره 30500 در اين مسابقه شرکت کنيد. تاريخ انتشار: 94/06/12 هفته اي 7 جايزه 5 ميليون ريال